ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก Anchor
Anchor

เทศกาลสำคัญ

Major Festivals

เทศกาลสำคัญ

ประเพณีหลานหยางที่มีประวัติยาวนาน

กิจกรรมที่เต็มไปด้วยสีสันของอี๋หลาน ที่ราวกับนำท่านย้อนเวลากลับไปสู่อดีต สัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณที่มีอายุนับร้อยนับพันปี

งานปีอี๋หลานหรรษา

งานปีอี๋หลานหรรษา

เดือน : มกราคม-กุมภาพันธ์
สถานที่ : เมืองอี๋หลานหรืออำเภอตงซัน

วันตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับคนไต้หวัน ในคืนวันสิ้นปีตามปฏิทินจันทรคติจีน สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมารับประทานอาหารค่ำร่วมกัน คนหนุ่มสาวจะไม่นอนตลอดคืนเพื่อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง ซึ่งถือเป็นการอวยพรที่ดีที่สุดสำหรับผู้อาวุโส และยังเป็นการช่วยต่ออายุให้กับบิดามารดาอีกด้วย

งานปีอี๋หลานหรรษาเป็นเทศกาลที่มีประวัติยาวนานที่สุดในไต้หวันและเป็นประเพณีขนาดใหญ่เพียงประเพณีเดียวที่เป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่จีน จัดขึ้นเป็นประจำในคืนวันสิ้นปีตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ด้วยการเชิญเพื่อนทุกเพศทุกวัยมาชุมนุมกัน ร่วมแบ่งปันบรรยากาศประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบดั้งเดิม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเยี่ยมญาติมิตรหรือไปวัดเพื่อไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันตรุษจีนแบบดั้งเดิมกับเราที่นี่

ประเพณีแข่งเดินแห่เทพเจ้า ลี่เจ๋อเจี่ยน

ประเพณีแข่งเดินแห่เทพเจ้า ลี่เจ๋อเจี่ยน

เดือน : กุมภาพันธ์
สถานที่ : อำเภออู่เจี๋ย

เล่าขานกันว่าเมื่อร้อยปีก่อน ที่ลี่เจ๋อเจี่ยนเกิดโรคระบาด เพื่อเป็นการขับไล่โรคระบาด จึงจัดพิธีบูชาเทพเจ้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในท้องถิ่น และได้เพิ่มการแห่รูปปั้นเทพเจ้าและการแข่งขันแห่เกี้ยวประทับของเทพเจ้า จนกลายมาเป็นประเพณีแข่งเดินแห่เทพเจ้าในปัจจุบัน

ประเพณีแข่งเดินแห่เทพเจ้าลี่เจ๋อเจี่ยน ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลหยวนเซียว (เทศกาลโคมไฟ) ที่มีเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากศาลเจ้าลี่เจ๋อหย่งอานกง ในช่วงเทศกาลโคมไฟของทุกปี สานุศิษย์จะทำการแห่เกี้ยวเทพเจ้าไปจนถึงหมู่บ้านปาต้า และจัดพิธีลุยไฟขึ้นหน้าศาลเจ้า เพื่อเป็นการขอพรจากเทพเจ้า ให้เทพเจ้าคุ้มครองให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

งานมหกรรมสีเขียว

งานมหกรรมสีเขียว

เดือน : มีนาคม-พฤษภาคม
สถานที่ : จุดชมวิวอู่เหล่าเคิง หรือสวนสาธารณะเชิงนิเวศแม่น้ำตงซัน

การปกป้องสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน จากการลงมือปฏิบัติที่ช่วยให้บรรลุถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเสนอแนวความคิดอนุรักษ์ระบบนิเวศ พลังงานสีเขียว และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ด้วยแนวคิดที่จะบริหารดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำรงชีวิตสืบต่อไป มีส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาโลกใบนี้ไว้

จังหวัดอี๋หลานเป็นผู้นำในด้านการใช้ชีวิตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะจัดงานมหกรรมสีเขียวในหัวข้อต่างๆ ขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการจัดกิจกรรมทดลองลงมือทำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของงาน ที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระความรู้ จัดนิทรรศการการดำรงชีวิตของครอบครัวเกษตรกร หรือจัดห้องเรียนธรรมชาตินิเวศวิทยา ที่ทำให้ทราบว่าพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติถึงจะทำให้ระบบนิเวศมีความยั่งยืนสืบไป เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเพณีแข่งเรือเอ้อหลง

ประเพณีแข่งเรือเอ้อหลง

เดือน : มิถุนายน
สถานที่ : อำเภอเจียวซี

เล่ากันว่าในสมัยก่อน หลังจากที่คนพื้นเมืองบนที่ราบเผ่ากาวาลันได้มาตั้งถิ่นฐานในฉีอู่หลาน ที่อยู่ตามแนวริมฝั่งแม่เอ้อหลง ได้นัดกับชนเผ่าพานเกอเถียนที่อาศัญอยู่ทางต้นน้ำ จัดแข่งขันพายเรือขึ้นเป็นประจำ แต่เนื่องจากที่แม่น้ำช่วงฉีอู่หลานตื้นเขินเพราะมีตะกอนดินทรายทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้ย้ายจุดแข่งขันมาแข่งขันพายเรือมาที่ตอนปลายของแม่น้ำ จนกลายมาเป็นการแข่งขันพายเรือระหว่างหมู่บ้านฉีอู่หลานกับหมู่บ้านโจวจื่อเหว่ยในปัจจุบัน

การแข่งขันพายเรือเอ้อหลงนั้นไม่มีกรรมการตัดสินแพ้ชนะ แล้วก็ไม่มีกรรมการปล่อยตัว คนจับเวลา ผลการแข่งขันแพ้ชนะนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ชมและตัวผู้เข้าแข่งขันเอง ฝีพายที่เข้าร่วมแข่งขันพายเรือด้วยท่ายืนแทนการนั่ง ตีฆ้องแทนการตีกลองเพื่อบอกจังหวะในการพาย แม้แต่เรือมังกรที่ใช้ในการแข่งขันก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากการแข่งเรือของที่อื่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การแข่งเรือมังกรของที่นี่เป็นการแข่งเรือที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในไต้หวัน และยังได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันให้เป็น “10 เทศกาลพื้นบ้านแห่งชาติ”

งานมหกรรมวัฒนธรรมการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านของเด็กนานาชาติ

งานมหกรรมวัฒนธรรมการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านของเด็กนานาชาติ

เดือน : กรกฎาคม-สิงหาคม
สถานที่ : สวนสาธารณะริมแม่น้ำตงซัน

งานมหกรรมวัฒนธรรมการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านของเด็กนานาชาติเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอี๋หลาน งานมหกรรมการละเล่นพื้นบ้านเด็กที่แสดงถึงการ “เล่น” อย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมศิลปะเพียงแห่งเดียวในเอเชียที่ผ่านการรับรองจาก “สมาคมเทศกาลศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ” ขององค์การยูเนสโก ในปี 2010

ทุกๆ ปีจะมีการเชิญคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกและคณะนักแสดงของไต้หวันมาแสดงในงาน นอกจากการแสดงแล้ว ภายในอาคารนิทรรศการยังมีการจัดแสดงต่างๆ มากมายที่แสดงถึงวัฒนธรรมการละเล่นของเด็กในยุคสมัยต่างๆ ในขณะเดียวกันยังมีการจัดค่ายกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของเด็กในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมเล่นน้ำที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เฝ้ารอคอยในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ที่เหมาะสำหรับพักผ่อนคลายร้อนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

เทศกาลน้ำพุเย็นซูเอ้า

เทศกาลน้ำพุเย็นซูเอ้า

เดือน : กรกฎาคม
สถานที่ : อำเภอซูเอ้า

บ่อน้ำพุเย็นโซเดียมไบคาร์บอเนตของซูเอ้าเป็นน้ำพุที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก การแช่น้ำพุที่เย็นสบายในช่วงฤดูร้อน ช่วยขับไล่คลายความร้อนให้หายไปในพริบตา สัมผัสกับหยดน้ำที่ล่วงหล่นจากฟ้า สนุกสนานกับการร่วมกันสาดเล่นน้ำบนท้องถนนนั้นเป็นภาพที่น่าสนุกของงานเทศกาลน้ำพุเย็นที่ซูเอ้า

งานเฉลิมฉลองต่างๆ เช่นการเดินขบวนพาเหรดสร้างสรรค์ ขบวนรถบุปผชาติ การแสดงของนักแสดงเปิดหมวกข้างถนนเป็นต้น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนให้มาเยือนซูเอ้า นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้แสดงฝีมือการปาลูกโป่งน้ำ และสาดน้ำเล่น

มาชิมขนมวุ้นหยางเกิง (หรือขนมโยคังในภาษาญี่ปุ่น) ที่ทำจากน้ำพุเย็นซูเอ้า ตามด้วยไอติมที่ทำจากน้ำพุเย็น ที่มีรสชาติของโซดาอ่อนๆ มีรสชาติเฉพาะตัว อร่อยจนลืมไม่ลง

วันแห่งความรักจีน ฉีซี่ที่อี๋หลาน

วันแห่งความรักจีน ฉีซี่ที่อี๋หลาน

เดือน : สิงหาคม

ตำนานรักระหว่างหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าที่จะพบหน้ากันได้เฉพาะในวันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ที่ต้องเดินข้ามสะพานนกกระเรียนเพื่อให้ได้พบกับคนรัก ตำนานรักสุดแสนโรแมนติกที่เล่าขานสืบต่อกันมานับพันปี

ด้วยเหตุนี้ เทศกาลวันแห่งความรักจีนที่จังหวัดอี๋หลานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงมีการออกแบบสะพานนกกระเรียนสำหรับคู่รักที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้คู่รักได้เดินจูงมือกันข้ามสะพาน สะพานนกกระเรียนที่ส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับในเวลากลางคืน เป็นเหมือนพยานแห่งความรักที่มีต่อกัน ตักตวงความทรงจำที่สวยงามหวานชื่นที่สุดเอาไว้

ในวันที่สุดแสนโรแมนติก ค่ำคืนที่งดงามที่สุดสำหรับคู่รัก จังหวัดอี๋หลานได้จัดกิจกรรมวันแห่งความรักขึ้นเป็นพิเศษ ในรูปแบบเทศกาลวันแห่งความรักของจีน ให้ตำนานแห่งรักปรากฎขึ้นอีกครั้งที่อี๋หลาน

ประเพณีเฉี่ยงกู โถวเฉิง

ประเพณีเฉี่ยงกู โถวเฉิง

เดือน : สิงหาคม-กันยายน
สถานที่ : อำเภอโถวเฉิง

ในสมัยก่อนที่คนจีนฮั่นเดินทางมาบุกเบิกพื้นที่ทำกินในอี๋หลาน ต้องประสบกับภัยธรรมชาติ สงคราม และโรคร้ายทำให้เสียชีวิตไม่สามารถเดินทางกลับไปบ้านเกิดของตนได้ ดังนั้นในเดือน 7 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ประชาชนไม่เพียงแต่จะทำพิธีอุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณเร่ร่อน ในคืนวันที่ประตูผีจะปิดตามปฏิทินจันทรคติจีน มีการจัดพิธีเฉี่ยงกู (ชิงช่อริบบิ้น) เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ

ประเพณีเฉี่ยงกูของอำเภอโถวเฉิงจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องร่วมมือกับสมาชิกในทีม ปีนขึ้นไปบนเสาไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำมันจาระบี ในระหว่างที่ปีนนั้นเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น ที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้สัมผัสถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือและปลดปล่อยส่งดวงวิญญาณที่ไร้ญาติ

ประเพณีเฉี่ยงกู โถวเฉิงที่เต็มไปด้วยความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้

เทศกาลหนุ่มสาวตลอดกาล

เทศกาลหนุ่มสาวตลอดกาล

เดือน : ตุลาคม
สถานที่ : เมืองอี๋หลานหรืออำเภอหลัวตง

เทศกาลหนุ่มสาวตลอดกาลของอี๋หลานเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุเพียงกิจกรรมเดียวของไต้หวัน ที่ลบล้างความคิดเก่าๆ ที่ว่าผู้สูงอายุนั้นสุขภาพอ่อนแอ เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้สูงอายุ ที่ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีจิตใจที่เป็นหนุ่มเป็นสาว ที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งชีวิต

เสียงเพลงเก่าคลาสสิคเพราะๆ ที่เปิดในงาน ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนได้กลับไปสู่วัยหนุ่มสาวอีกครั้ง รำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีต ร่วมกันเต้นรำเพื่อแสดงถึงพลังแห่งชีวิต และร่วมกันร้องเพลงดังๆ เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในใจ

เทศกาลหนุ่มสาวตลอดกาลที่เปิดโลกใหม่ในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ เช่นพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห่วงใยดูแลกันและกัน ได้พูดคุย ร้องเพลง เต้นรำเป็นต้น เป็นการสร้างเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ

ประเพณีเทพเจ้าเอ้อเจี๋ยหวังกงลุยไฟ

ประเพณีเทพเจ้าเอ้อเจี๋ยหวังกงลุยไฟ

เดือน : ธันวาคม-มกราคม
สถานที่ : อำเภออู่เจี๋ย

ศาลเจ้าเอ้อเจี๋ยหวังกงที่บูชาเทพเจ้าหวังกงสามองค์ที่เป็นแม่ทัพนำทัพประชาชนสู้รบต่อต้านการรุกรานของมองโกลในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีประชาชนอันเชิญเทพเจ้าข้ามทะเลมาไต้หวัน และตั้งศาลบูชาอยู่ในหมู่บ้านเอ้อเจี๋ย จังหวัดอี๋หลานจนถึงปัจจุบัน และจัดพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้าหวังกงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

ภายในงานพิธียังมีพิธีลุยไฟที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน เป็นพิธีลุยไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กองถ่านไฟที่เผาไหม้เป็นสีแดง โรยด้วยเกลือและข้าวสาร สานุศิษย์ยกเกี้ยวเดินเท้าเปล่าเหยียบย่ำบนกองถ่านไฟ เพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายและขอพรจากเทพเจ้า

เทศกาลน้ำพุร้อน เจียวซี

เทศกาลน้ำพุร้อน เจียวซี

เดือน : ธันวาคม
สถานที่ : อำเภอเจียวซี

เทศกาลน้ำพุร้อนเจียวซีที่จังหวัดอี๋หลานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าสนใจทั้งจากวงดนตรี คณะเต้นรำและนักแสดงเปิดหมวกข้างถนนชื่อดัง มาท่องเที่ยวแช่น้ำพุร้อนที่เจียวซี ครบครันทั้งที่ท่องเที่ยวและอาหารการกิน

“เทศกาลน้ำพุร้อนฤดูหนาวอี๋หลาน” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทศกาลน้ำพุร้อนเจียวซี” เมื่อปี ค.ศ.2016 โดยได้เพิ่มการแสดงของนักแสดงเปิดหมวกข้างถนนเข้ามา ทำให้บรรยากาศของงานครึกครื้นยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักถึงความเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ไม่เหมือนใครของเจียวซี เดินไปตามถนน เที่ยวชมความสนุกสนานของเทศกาลน้ำพุร้อน

Top