ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก Anchor
Anchor

ข้อมูลการเดินทาง

เลือกสัมผัสการเดินทางสู่อี๋หลานได้อย่างอิสระ

เลือกสัมผัสการเดินทางสู่อี๋หลานได้อย่างอิสระ
การเดินทางมาอี๋หลานนั้นมีหลายวิธีและหลายเส้นทาง ซึ่งท่านสามารถเลือกเดินทางได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟ รถบัส
ล้วนทำให้ท่านมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป

รถไฟ

สถานีรถไฟไทเป↔สถานีรถไฟอี๋หลาน – ประมาณ 1 ชม. สถานีรถไฟฮวาเหลียน↔สถานีรถไฟอี๋หลาน – ประมาณ 1 ชม.
ซื้อตั๋วรถไฟออนไลน์
ตรวจดูเวลาการเดินรถไฟ

รถบัส

ไทเป↔อี๋หลาน – ประมาณ 1.5 ชม.

เรือ

ฮวาเหลียน↔ซูเอ้า – ประมาณ 2 ชม.

ท่าเรือซูเอ้า: ท่าเรือที่ขึ้น-ลงเรือ: ท่าเรือที่ 11
ท่าเรือฮวาเหลียน: ท่าเรือที่ขึ้น-ลงเรือ: ท่าเรือที่ 23

เรือ Uni-wagon
โทรศัพท์:886-2-25046444
ตรวจดูตารางเวลาเดินรถ

รถประจำทางในตัวเมือง

รถประจำทางอี๋หลาน
รถ Taiwan Tour Bus
Dongshan River Route
รถ Taiwan Tourist Shuttle:
Jiaoxi Route A
Jiaoxi Route B

Top